Výstava Breaking Balance v galérii HIT prezentuje výber diel izraelských umelcov a zaoberá sa mnohými stratégiami podriadenosti, domestikácie a vykorisťovaním prírody a jej zdrojov. Umelci prostredníctvom rôznych prístupov od kritických, lyrických či rozmarných riešia pretrvávajúce napätia človeka a prírody, jeho následkoch nielen v prírode, ale aj ľudskom myslení a v neposlednom rade aj v aktivitách, ktoré sú motivované finančnými výnosmi a technologickým pokrokom a vedú k nezvratným environmentálnym škodám. Vystavujúci autori: Hila Amram, Einat Arif-Galanti, Yaron Attar, Tal Frank, Hadar Mitz, Hadas Satt, Yehudit Shlosberg & Itamar Mendes Flohr

Print Friendly, PDF & Email