Bienále plastiky malého formátu představuje komorní 3D tvorbu mladé a střední generace slovenských vizuálních umělců a přizvaných  hostů ze zahraničí, vytvořenou převážně v průběhu posledních dvou-tří let.

Print Friendly, PDF & Email