Výstavný projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) prezentuje aktuálnu tvorbu výtvarníka Antona Čierneho v snahe akcentovať súvislosti medzi jeho objektovými a video prácami. Anton Čierny (1963) pôsobí ako profesor na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba má multimediálny charakter; realizuje projekty v krajine i v interiérových priestoroch, vždy s ohľadom na miesto-špecifický charakter diela. (venue: Palffyho palác)

Print Friendly, PDF & Email

Organizátor