3 Upcoming Events

Sort by

Bienále plastiky malého formátu představuje komorní 3D tvorbu mladé a střední generace slovenských vizuálních umělců a přizvaných  hostů ze zahraničí, vytvořenou převážně v průběhu posledních dvou-tří let.

Projekt představuje nastupující generaci umělců střední Evropy z Maďarska, Slovenska a Česka.  

1 Items

Sort by