Výstava Vnútorné krajiny predstavuje tvorbu sedemnástich slovenských autorov a autoriek tzv. art brut – umenia v surovom stave. Pod termínom art brut rozumieme tvorbu talentovaných umelcov a umelkýň bez výtvarného vzdelania, ktorí tvoria mimo oficiálnych umeleckých štruktúr a tradície, len z vlastnej vnútornej potreby. Často sú to ľudia žijúci s mentálnym postihnutím, psychickou poruchou, alebo iným spôsobom znevýhodnení.

Print Friendly, PDF & Email

Organizer