Duet with Artist: Participation as Artistic Principle

Hlavním leitmotivem projektu probíhajícího ve vídeňském 21er Haus je participace umělců s návštěvníky. Zmíněná skupinová výstava paralelně předznamenává také plány instituce na příští rok, která chce připomenout atmosféru roku 1968 a ráda by iniciovala nejen názorovou či intelektuální konfrontaci, ale i bezprostřední tvůrčí kooperaci diváka na současné výstavě. Projekt připomíná řadu ikonických děl výrazných osobností, jež si v minulém století tyto principy přisvojili, například J. Cage, V. Acconciho, A. Bulloch nebo J. Beuyse, který v roce 1977 poznamenal „Wer nicht denken will, fliegt raus“ a jeho koncept sociální plastiky měl přivést společnost k podstatným změnám. Výstava tak odkazuje k zásadním dílům, v nichž performance, akce nebo happening sloužily od 50. let jako prostředky k angažování přihlížejících do samotného formování a proměny tvůrčího procesu. Připomíná nejen významné počiny osobností sdružení Fluxus nebo body artu, ale přizvala i některé umělce přímo do prostor galerie, aby oživila ideu umění jako běžné součásti života, kterou má možnost každý z nás ovlivňovat, patří k základním demokratickým hodnotám naší společnosti a může tak sekundárně působit i jako specifická forma sociální terapie. Projekt se na tyto principy soustředí a umožňuje divákovi i v expozici se aktivně spolupodílet na otevřeném tvůrčím procesu, a to třeba společně s argentinským umělcem Rirkrit Tiravanijou, Angličanem Davidem Shrigleyem nebo s Yoko Ono, která příchozí inspiruje k psaní pozdravů a pohlednic. Vedle dialogu mezi návštěvníkem a umělcem vede současně galerie i pomyslnou komunikaci s další institucí – Morsbroich Museem v Německu, odkud se výstava do Vídně přemístila. Vrací se tím k diskuzi o roli muzea či galerie v současném světě. Obě instituce byly totiž původně založeny v období po druhé světové válce s cílem odpoutat pozornost od časů omezení a restrikcí a podpořit ideu prostoru otevřeného spolupráci, komunikaci a především budoucnosti. Výstavu je možné ve vídeňském 21er Haus navštívit od 27. 9. 2017 do 4. 2. 2018.

Titulní obrázek: Juergen Staack: Shadows, 2016, mirrors, profile spotlights dimensions variable. Courtesy der Künstler / the artist & Konrad Fischer Galerie

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.