Dom umenia v Bratislave

Dom umenia v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018.
Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a kurátorom, ktorí sa zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej šírke jeho žánrov. Ponúka veľkorysé priestory o rozsahu viac ako 530 m2 v centre mesta na Námestí SNP.
Výzvu na predkladanie projektov vyhlasuje Dom umenia jedenkrát ročne a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB.
Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne, kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia.
Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať:
vyplnený prihlasovací formulár;
stručnú charakteristiku/libreto projektu;
informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu.
PODMIENKY
komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;
podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb vo výške 1 000 eur/mesiac bez DPH, spojených s prevádzkou priestorov;
Dom umenia nebude zabezpečovať transport, dozor priestoru, technickú výpomoc pri inštalovaní výstav, PR aktivity či realizáciu sprievodných tlačovín.
Prihlášky sa budú prijímať priebežne, najneskôr však do 14. septembra 2017. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca októbra. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít.
Vaše projekty posielajte na E info@domumeniabratislava.sk alebo poštou na adresu:

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12
P. O. Box 107
810 00 Bratislava

Viacej informácií www.domumeniabratislava.sk.
Zdroj: Culturenet, 26. 6. 2017

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.