Ceny Osten bienále kresby – Skopje 2020 pro Čechy

Eva Francová (1956) získala Cenu za originalitu na Osten bienále kresby – Skopje 2020 a Cenu za kresbu tu získal Luboš Plný (1961). Ocenění za oba autory převzal kvůli koronaviru tajemník českého velvyslanectví Lubomír Pšenka teprve 18. 3. 2021 v Makedonské národní galerii.

Bienále se zúčastnilo 260 umělců ze 44 zemí s 819 pracemi. O cenách rozhodovala mezinárodní porota ve složení Kathrin Becker z Německa (umělecká ředitelka KINDL Center for Contemporary Art in Berlin), Lars Kaerulf Møller z Dánska (ředitel Bornholms Kunstmuseum) a Zsolt Petrányi z Maďarska (Hungarian National Gallery). Bienále oslavilo 75. výročí. Během let se ho účastnila řada významných světových umělců jako Pablo Picasso, Vitalij Komar, Christo, Jeane-Claude. Ilja a Emilia Kabakovovi byli v tomto ročníku za rok 2020 oceněni za celoživotní dílo.

Již v předchozím ročníku tohoto bienále získala Eva Francová ocenění Golden Osten Award a zároveň dostala nabídku uspořádat zde samostatnou autorskou výstavu. Soubor jejích 10 prací je zařazen do světové sbírky kreseb a prací na papíře Osten Museum of Drawing, Skopje.

Eva Francová, 180506, 2018, transparentní papír, skládání, 100 x 70 cm. Foto archiv autorky

Tvorba Evy Francové je založena na geometrických konstrukčních principech. Autorka pracuje jak s kresbou, nástěnnou plastikou či grafikou. Zkoumá možnosti běžně dostupných materiálů, které využívá k vytváření děl, kde komponenty získávají jiný význam díky novému uspořádání. Eva Francová jednotlivá díla považuje za moduly, které lze variabilně skládat do větších celků. Zde představila kresbu založenou na principu skládání transparentního papíru. Kresebná kompozice tak vznikla z původního procesu překládání s účinkem překrývání se průsvitných vrstev.

Luboš Plný, Caput Mortuum, 2019, kresba, kombinovaná technika

Luboš Plný obdržel cenu za kresbu Caput Mortuum, která vznikla v roce 2019. Tento autor bývá řazen mezi umělce art brut. Rozhodně jeho tvorba je autentická a velmi svébytná, fascinuje ho anatomie lidského těla. Účastnil se mnoha přehlídek doma i v zahraničí, zastoupen byl například také na 57. bienále umění v Benátkách. Pyšný je na svůj titul Akademický model, který mu byl udělen na AVU v Praze.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.