O Terezie Zemánková

Terezie Zemánková (1975) absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově, obor užitá malba (1989-1993) a poté v letech 1993-2000 studovala na FF UK v Praze obor Teorie kultury. Postgraduální studium absolvovala v letech 2001-2004 na Faculté des Sciences Humaines et Sociales na Sorbonně v Paříži. Působí jako nezávislá publicistika a kurátorka výstav současného umění a art brut. Spolupracuje s Galerií hlavního města Prahy, Centrem současného umění DOX, s Museum Montanelli, s pražskými galeriemi Peron, Artinbox, Havelka, se zlínskou galerií Kabinet T., ale také s Cavin-Morris Gallery v New Yorku či s Collection de l´Art Brut v Lausanne. V kreativním ateliéru A.R.T. (Ateliér radostné tvorby), který pracuje s umělci s mentálním hendikepem či duševní nemocí, působí jako kurátorka a odborná poradkyně. Je členkou mezinárodní asociace abcd (art brut connaissance et diffusion), specializované na znalectví a propagaci art brut a předsedkyní její pražské pobočky, kterou společně s Ivanou Brádkovou založila roku 2002.