O Olga Soldanová

Olga Soldanová, prom.historik, Dipl. Psycholog (1942, Praha) studovala dějiny, český jazyk a literaturu a výtvarné umění, grafiku u prof. Cyrila Boudy. Promovala v r.1966 na FFUK v Praze. Pracovala v Ústavu dějin a ve Filmovém ústavu v Praze. Vystudovala psychologii na LMU v Mnichově. Od dětství kreslí a maluje. Přispívala články do čtrnáctideníku Ateliér.