O Richard Drury

Richard Drury se narodil ve Velké Británii v Scarborough (1967). V letech 1980-86 vystudoval Christ’s Hospital, poté pokračoval v rozmezí let 1986-90 na Corpus Christi College Cambridge University ve studiu oboru bohemistiky a rusistiky s absolutoriem v české literatuře, ruském jazyce a interdisciplinárním uměleckohistorickém a literárním oboru evropské avantgardní kultury 1914–1939. Po roce 1990 se usadil v Praze, kde pracoval ve čtrnáctideníku Ateliér, pak v Českém muzeu výtvarných umění v Praze jako kurátor sbírek grafiky, kresby a sochy. Od roku 2010 přednáší dějiny umění 20. století v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Je členem Výtvarného odboru Umělecké besedy od roku 2007 a rok později se stal jeho předsedou. Nyní pracuje jako vedoucí kurátor Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.