O Karel Stibral

Karel Stibral (1971) studoval estetiku a dějiny umění na FF UK a filosofii a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze. V devadesátých letech se živil jako grafik a kreslíř, spoluzakládal časopis Crew. Zabývá se vztahem výtvarného umění a přírodních věd, historií estetického oceňování a zobrazování přírody, přednáší na katedře environmentálních studií FSS MU v Brně.