O Bohuslava Nekolná

Mgr. Bohuslava Nekolná. Socioložka. Působila v rámci pracovní skupiny pro profesní kodexy Etického fóra ČR. Spolupracovala s Institutem informačního designu, mj. na přípravě sympozia o designu hromadné opravy (UMPRUM, 2010). Je členkou think–tanku Institut inteligentního designu.