O bj

Mgr. Blanka Jiráčková (1950) vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, v roce 1978 ukončila studia na FF UK – obory dějiny umění a etnografie, je kurátorkou a kritikem umění. Pracovala v Náprstkově muzeu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, ÚLUVu, v Národní galerii v Praze, SČVU, ČFVU. V letech 1990 – 2015 byla šéfredaktorkou čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér.

Czech Press Photo

Nabídky
Dne 1. 9. 2017 byl zahájen 23. ročník Czech Press Photo. Přihlásit se můžete na adrese: https://www.czechpressphoto.cz/cpp/prihlaska/. Zaslat můžete…

Art Price CBM

Nabídky
Art Price CBM je soutěžní přehlídka organizovaná Areacreativa42. Určená je pro malíře, sochaře, fotografy a umělce pracující s videoartem…