Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Autorská výstava Anny Daučíkové (1950) v bratislavském Esterházyho paláci představuje výběr z různorodé a do určité míry i nesourodé práce autorky, která se během své dosavadní kariéry věnovala nejen práci se sklem, malbě a fotografii, ale využívá i video nebo performanci. Její studium u Václava Ciglera, kde se zabývala zejména vztahem skla a architektury, ovlivnily principy konceptuálních i land-artových přístupů a umělkyni později nejen výrazně zasáhlo setkání s kulturou undergroundu, ale i dlouhodobý pobyt v Moskvě, jehož výsledkem byly fotografie, které lze vnímat jako součásti osobních sociokulturních pozorování. Poznání o užití videoprojekce jako legitimní složky vizuálního umění znamenalo pro Daučíkovou další důležitý impuls a nepochybně ovlivnilo její budoucí tvůrčí směřování. Aktivní spolupráce na vydávání feministického časopisu, práce s příběhem, podobně jako reflexe sociálních fenoménů i genderových témat, včetně těch dotýkajících se vlastní identity, řadí Annu Daučíkovou mezi výrazné postavy nejen slovenské umělecké scény.

Projekt připravený pro SNG vychází z rozvrstvení tvorby autorky do sedmi prostor tvořících základní rámec sedmi situací, z  jejichž kontextu vzniká příležitost pro rozehrání dialogu mezi díly už ukončenými a těmi, které bude umělkyně dotvářet a dokončovat v průběhu výstavy. Projekt tak nemá neměnnou nebo retrospektivní podobu, ale je do určité míry pracovním místem, které nabízí možnost pochopit vztahy mezi konkrétními díly (malbou, videem nebo objekty), a sledovat navíc i průběh rozpracování práce (work in progress), její vývoj a transformaci, případně vznikání zcela nových výstupů Daučíkové nebo jejích hostů. Na výstavu, která je přístupná do 29. 3. 2020 totiž zapůjčili své práce Helena Jiskrová, Jiří Thýn nebo Václav Cigler a participují na ní také Jana Cviková, Eva Filová, Noro Lacko, Christina Della Giustina a Alica Koubová.

Print Friendly, PDF & Email
Líbil se Vám? Sdílejte článek s ostatními.
     
  
  
    

O lu

Historička umění Lucie Váchová (1975) absolvovala obor dějiny umění a kultury na ÚDU FF UK v Praze. Vedle výtvarné kritiky se věnuje také kurátorství. V letech 2011-15 pracovala v redakci časopisu Ateliér.